Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB

Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB

PULS AB is a network that supports developments and investments in Life Science.
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg
+46 (0)42 38 74 18